sociale weerbaarheid

Kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar die zich slecht op hun gemak voelen bij anderen.

brugklasgroep voor kinderen met ASS

De brugklasgroep is bedoeld voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.

trauma-werk

Ingrijpende emotionele gebeurtenissen in de spelinteractie verwerken.

het speelvlak voor kinderen

Wanneer je kind door kwetsbaarheden of ingrijpende gebeurtenissen vastloopt of dreigt vast te lopen, biedt Het Speelvlak een plaats om je kind in zijn of haar ontwikkeling te steunen en verder te helpen. Dramatherapie (vaktherapie) is gericht op ervaren: je kind zal vooral veel doen.

Het Speelvlak gebruikt daarvoor verschillende theaterwerkvormen zoals rollenspelen, improviseren, het maken van scènes of het bouwen van decors. Het ene moment is een heuvellandschap met een kasteel en het volgende moment een groot schip op zee. Je kind kan hierdoor op een andere en speelse wijze kijken naar zijn of haar gedrag, gedachten en gevoelens en mogelijk ook naar die van een ander.

Doen-alsof geeft je kind de ruimte om te ontdekken en te oefenen met dat wat minder vertrouwd of moeilijk is. Maar bijvoorbeeld ook om te verwerken wat in zijn of haar leven ingrijpend was.

Het Speelvlak biedt zowel individuele dramatherapie als dramatherapie in groepen.

De groep Sociale Weerbaarheid is gericht op het verbeteren van de sociale competentie, het versterken van zelfvertrouwen, verminderen van angsten en het verder op gang brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De Brugklasgroep is voor kinderen met een Autisme Spectrum Stroonis (ASS) om de overstap naar het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken.

Het Speelvlak kan naast het ondersteunen van het kind ook de directe omgeving bijstaan.