het speelvlak in het onderwijs

Naast dat Het Speelvlak zich richt op het ondersteunen van kinderen die vastlopen probeert het zich in te zetten voor de vroegtijdig signalering en preventie daarvan.

Het Speelvlak ontwikkelt of maakt gebruik van onderbouwde interventies voor in het onderwijs die de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren, de groepscohesie vergroten en het pedagogische klimaat in de klas en school ondersteunen.

 

 

express

Regelmatig komen leerlingen gespannen en met een vol hoofd op school. Ze ervaren bijvoorbeeld stress van thuis, vrienden, klasgenoten of de school zelf. Docenten en onderwijsondersteunend personeel herkennen dat deze spanning zich kan uiten in de vorm van een (soms heftig) conflict met de leerkracht, naar aanleiding van een relatief klein incident. Of dat leerlingen uit contact gaan en zich terugtrekken. Door leerlingen een plek te geven hun hoofd leeg te maken en de spanning kwijt te raken ontstaat er weer ruimte om te leren. Express zorgt voor zo’n plek.

blok-kinderen-rennend
express

Het effect: gedragsproblemen op school verminderen en het pedagogisch klimaat in de klas wordt verbeterd.

Wat is Express? Express is een ondersteunend zorgprogramma voor leerlingen in het speciaal en regulier basis- en voortgezet onderwijs. Het is gebaseerd op een bewezen effectieve interventie: het ALIVE-programma (Animating Learning by Integrating and Validating Experience) in New Haven in de Verenigde Staten. Express biedt leerlingen een veilige plek om hun gevoelens en gedachten te uiten, te spelen met persoonlijke thema’s en plezier te ervaren in spel. Het biedt daarnaast het zorgteam, mentoren en leerkrachten of docenten een extra hulplijn in het werken met en in de klas(sen).

Op korte termijn is Express gericht op het beter ventileren van gevoelens, het verlagen van spanning/stress en op vroeg signalering van eventuele problematiek. Op lange termijn is het gericht op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, het vergroten van de groepscohesie en het ondersteunen van het pedagogische klimaat in de klas.

Spontaniteit

SPONTANITEIT
is in vrijheid
reageren
zoals je in
het moment
bent.