het speelvlak voor kinderen

Het kind in zijn of haar ontwikkeling
steunen en verder helpen door middel van dramatherapie.

sociale weerbaarheid

Kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar die zich slecht op hun gemak voelen bij anderen.

brugklasgroep voor kinderen met ASS

De brugklasgroep is bedoeld voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.

trauma-werk

Hoe een kind reageert op ingrijpende emotionele gebeurtenissen en/of langdurig onveilige situaties is heel verschillend en sterk afhankelijk van de manier waarop het kind die situaties ervaart, interpreteert en verklaart. Ook de reactie van de omgeving is hier van grote invloed op.

Ondanks de verschillen in reacties hebben trauma’s bij kinderen in het algemeen een sterk negatieve uitwerking op de ontwikkeling van stressgevoeligheid, persoonlijkheid, identiteit en autonomie. Het tijdig signaleren en behandelen van trauma is daarom van groot belang. Vaak is voor de behandeling specialistische en multidisciplinaire zorg nodig. Soms kan Het Speelvlak daarbij van betekenis zijn. Het Speelvlak maakt hierbij gebruik van de methode Traumagerichte Developmental Transformations (Traumagerichte DvT).

Er is geen vaste procedure voor het toepassen van Traumagerichte DvT; elke traumageschiedenis is uniek en verlangt maatwerk van de dramatherapeut. Aspecten van traumatische gebeurtenissen zullen bewust in toenemende mate in het spel worden ingebracht en zal daarmee worden ‘gespeeld’. Er is daarbij sprake van wat men noemt ‘graduele exposure in vitro’. Dit betekent dat er eerst indirecte verwijzingen naar de traumatische gebeurtenissen gemaakt worden en vervolgens ook directe verwijzingen. In het speelvlak zal in het begin voornamelijk worden aangesloten bij de karakters die het kind uitspeelt. Echter, in toenemende mate zal de therapeut kiezen voor rollen en handelingen overeenkomstig de traumatische gebeurtenissen. In het spel toetst de therapeut voortdurend de spanning van het kind.

Op deze manier worden de angstresponsen wel geactiveerd, maar raakt het kind er niet door overspoeld. Het geeft het kind de mogelijkheid om de relationele verwondingen en daarmee samenhangende disfunctionele gedachten en aannames in het drama-therapeutisch contact te verwerken. De bedreigende situaties kunnen worden gedeeld, getransformeerd, in stukken gebroken en gereconstrueerd.

Dit zijn overwegend intensieve behandelingen waarbij ook de directe omgeving van het kind betrokken wordt.

Verwerken

VERWERKEN
is in het leven
verweven
wat
ingrijpend
is geweest.