trauma-werk

Ingrijpende emotionele gebeurtenissen in de spelinteractie verwerken.

het speelvlak voor kinderen

Het kind in zijn of haar ontwikkeling
steunen en verder helpen door middel van dramatherapie.

sociale weerbaarheid

Kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar die zich slecht op hun gemak voelen bij anderen.

brugklasgroep voor kinderen met ASS

Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), die in groep 8 zitten, kunnen terecht in de Brugklasgroep, om hen te ondersteunen bij de overstap naar de brugklas.

Het is de verwachting dat de overgang naar het voorgezet onderwijs voor deze kinderen een (extra) grote uitdaging is.

De Brugklasgroep is gericht op het begeleiden en vergemakkelijken van de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. In deze groep wisselen zij ervaringen uit en is er alle tijd en ruimte voor persoonlijke vraagstukken. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van sociale vaardigheden in contact met leeftijdsgenoten en het versterken van zelfvertrouwen en de eigen identiteit/ eigenheid. Deze training biedt de mogelijkheid tot doen en ervaren. Dit sluit goed aan bij kinderen met ASS. De activiteiten bieden de mogelijkheid om te oefenen met nieuwe situaties en nieuw gedrag.

Aan de Brugklasgroep voor kinderen met ASS kunnen maximaal zes kinderen deelnemen. Het gaat om in totaal twaalf bijeenkomsten. Er zijn drie ouderbijeenkomsten, één voor aanvang van de behandeling, één tijdens het proces en tot slot is er een eindevaluatie. De groep start voor de zomervakantie. De eerste bijeenkomsten staan in het teken van de kennismaking met zichzelf, elkaar, de vorming van de groep en maken we een begin met het oefenen van sociale vaardigheden. Na de zomervakantie zullen  de behandelde thema’s gekoppeld worden aan situaties die de kinderen tegenkomen op hun middelbare school.

Wanneer het passender is voor het kind, heeft Het Speelvlak ook een individueel aanbod.