brugklasgroep voor kinderen met ASS

De brugklasgroep is bedoeld voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.

trauma-werk

Ingrijpende emotionele gebeurtenissen in de spelinteractie verwerken.

het speelvlak voor kinderen

Het kind in zijn of haar ontwikkeling
steunen en verder helpen door middel van dramatherapie.

sociale weerbaarheidsgroep

In deze groep voor sociale weerbaarheid gaat het om kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar die zich slecht op hun gemak voelen bij anderen. Ze zijn bijvoorbeeld regelmatig het mikpunt van plagerijen en ze kunnen zich slecht verweren. Of ze zijn vaak verlegen en schuw of weten niet goed raad met zichzelf. Sommigen zijn onhandig in het contact met anderen. Maar ook luidruchtige en zichzelf overschreeuwende kinderen, die telkens – in een poging om zichzelf te beschermen – in ruzies en vechtpartijen verzeild raken, zijn van harte welkom.

De Sociale Weerbaarheidsgroep is gericht op het verbeteren van de sociale competentie, het versterken van zelfvertrouwen, verminderen van angsten en het verder op gang brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aan deze groep voor sociale weerbaarheid kunnen maximaal zes kinderen deelnemen. Het gaat om in totaal twaalf bijeenkomsten. Er zijn drie ouderbijeenkomsten, één voor aanvang van de behandeling, één tijdens het proces en tot slot is er een eindevaluatie.

In de Sociale Weerbaarheidsgroep worden uiteenlopende drama-werkvormen gebruikt (zoals bijvoorbeeld rollenspelen, improvisaties en verhalen) waarbij de nadruk ligt op het opdoen van ervaringen enerzijds en het komen tot inzichten anderzijds. Er wordt binnen de behandeling een beroep gedaan op hoofd, hart en handen, ofwel: denken, voelen en doen.

Er wordt in de groep vooral gewerkt met dat wat er in het hier en nu gebeurt, tussen zowel kind en dramatherapeut als tussen de kinderen onderling. De drama- werkvormen stimuleren de kinderen tot het uiten van gevoelens en van de eigen emotionele behoeften en daarnaast tot het zich openstellen voor de actuele ervaringen. Er wordt geen enkel kind gedwongen of overgehaald iets doen of aan iets deel te nemen, wanneer het hier nog niet klaar voor is. Van groot belang is het oefenen in respectvol omgaan met elkaar. Het Speelvlak biedt ook individuele dramatherapie trajecten aan. Soms blijkt uit de kennismaking of, eventueel, uit een observatie, dat dramatherapie in een groep teveel gevraagd is voor het kind.

Contact

CONTACT
is in verbinding
met anderen
dicht bij
jezelf
blijven.