het speelvlak

voor kinderen

Het kind in zijn of haar ontwikkeling
steunen en verder helpen door middel van dramatherapie.

het speelvlak

voor volwassenen

Dat wat je bezighoudt of blokkeert,
verbaal en non-verbaal speelbaar maken.

het speelvlak

voor professionals

Het ensceneren van praktijksituaties
om persoonlijke of teambelemmeringen aan te pakken.