developmental transformations

Jouw speelruimte vergroten,
waardoor je creatiever en spontaner met situaties om kan gaan.

psychodrama

In spel overtuigingen exploreren,
belemmerende patronen herkennen en kunnen loslaten.

traumagerichte DvT

Relationele verwondingen in de spelinteractie verwerken.

het speelvlak voor volwassenen

Het Speelvlak begeleidt je om dat wat je bezighoudt, beweegt of blokkeert door middel van verschillende dramatherapie (vaktherapie) methoden of drama interventies verbaal en non-verbaal speelbaar te maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om relaties met anderen, gebeurtenissen uit het verleden, onaffe zaken, recent verlies, innerlijke conflicten, dromen, fantasieën, angsten, voorbereidingen op de toekomst of actuele confrontaties.

Het Speelvlak helpt je om gevoelens, emoties en gedachten te onderzoeken en om gewenste gedragsverandering op gang te brengen. Met als doel creatiever en spontaner met situaties, anderen en jezelf om te kunnen gaan. Het heden wordt dan een bron van mogelijkheden.

Het Speelvlak biedt zowel individuele dramatherapie als dramatherapie in groepen.