(leer-)supervisie

Als professional leren je effectiever te verhouden tot anderen binnen jouw werkomgeving.

leertherapie

Werken aan je blinde vlekken en je professionele mogelijkheden verruimen.

toegepast theater

Heikele onderwerpen laagdrempelig aankaarten, waardoor inzicht in de onderliggende processen ontstaat.

het speelvlak voor professionals

Het Speelvlak onderscheidt zich door een ervaringsgerichte benadering. De indrukken en inzichten die volgen uit het ensceneren van en spelen met (praktijk) situaties helpen om op een geïntegreerde wijze persoonlijke, professionele en/of team belemmeringen aan te pakken. Dat gebeurt in supervisie, leersupervisie, leertherapie of een training. Op meer symbolische wijze in toegepast theater.

Waardoor dat wat vast lijkt te zitten, los komt; dat wat moeilijk woorden kan krijgen, bespreekbaar wordt; dat wat sluimert, concreet wordt; dat wat vertroebeld is, helder wordt; voor dat wat leidt tot impasses en handelingsverlegenheid repertoire ontstaat. Met als resultaat ruimte voor de professional of het team om in contact te zijn en creatiever en spontaner met situaties om te kunnen gaan.