het speelvlak voor volwassenen

Dat wat je bezighoudt of blokkeert,
verbaal en non-verbaal speelbaar maken.

developmental transformations

Jouw speelruimte vergroten,
waardoor je creatiever en spontaner met situaties om kan gaan.

psychodrama

In spel overtuigingen exploreren,
belemmerende patronen herkennen en kunnen loslaten.

traumagerichte DvT

Elke traumageschiedenis is uniek en verlangt maatwerk van de dramatherapeut. In traumagerichte DvT zullen aspecten van de traumatische gebeurtenissen bewust in toenemende mate in het spel worden ingebracht en zal daarmee worden ‘gespeeld’.

De basis van traumagerichte DvT is vrije improvisatie.  In het spontane spel doe je ervaringen in het hier en nu op en word je uitgenodigd om de opkomende gevoelens en gedachten verbaal en non-verbaal in te brengen en ermee te spelen, om ze vervolgens weer los te laten zodat ze kunnen transformeren tot iets nieuws.

In traumagerichte DvT is sprake van wat men noemt ‘graduele exposure in vitro’. Dit betekent dat er door de dramatherapeut eerst indirecte verwijzingen naar de traumatische gebeurtenissen worden gemaakt en vervolgens ook directe verwijzingen. In het speelvlak zal in het begin van de therapie voornamelijk worden aangesloten bij de karakters die door jou worden uitspeelt. Echter, in toenemende mate zal de therapeut kiezen voor rollen en handelingen overeenkomstig de traumatische gebeurtenissen.

Je zult ervaren dat dramatherapeut zich opstelt als een actieve en betrokken medespeler die in het spel voortdurend de spanning toetst. Op deze manier worden de angstresponsen wel geactiveerd, maar raak je er niet door overspoeld. Het geeft je de mogelijkheid om de relationele verwondingen en daarmee samenhangende disfunctionele gedachten en aannames in het dramatherapeutisch contact te verwerken. De bedreigende situaties kunnen worden gedeeld, getransformeerd, in stukken gebroken en gereconstrueerd. Je zult steeds meer vrijheid en ruimte gaan ervaren in de onvoorspelbare spelontmoetingen en steeds minder blokkerende impasses. Zelfs als deze gelijkenissen vertonen met de traumatische gebeurtenissen uit jouw verleden.

Als gevolg van de behandeling zal het vertrouwen en vermogen dat je onafhankelijke keuzes kunt maken en invloed hebt op je eigen leven toenemen. Het leidt tot een realistischer zelfbeeld en vergemakkelijkt het sociale functioneren.

Traumagericht DvT wordt individueel aangeboden.

Compassie

COMPASSIE
is met aandacht
kunnen
zijn
bij de
impasse.