psychodrama

In spel overtuigingen exploreren,
belemmerende patronen herkennen en kunnen loslaten.

traumagerichte DvT

Relationele verwondingen in de spelinteractie verwerken.

het speelvlak voor volwassenen

Dat wat je bezighoudt of blokkeert,
verbaal en non-verbaal speelbaar maken.

developmental transformations

Bij de dramatherapeutische methode Developmental Transformations (DvT) gaat het kortgezegd om het vergroten van jouw persoonlijke speelruimte in het leven. Je versterkt het vertrouwen dat je onafhankelijke keuzes kunt maken en invloed hebt op je eigen leven. Dat leidt tot een realistischer zelfbeeld, vergemakkelijkt het sociale functioneren en biedt ruimte om ingrijpende levensgebeurtenissen te verwerken. Je ervaart meer en meer dat je om kunt gaan met een wereld die voortdurend in beweging is.

Vrije improvisatie is de basis van DvT. In het spontane spel doe je ervaringen in het hier en nu op en word je uitgenodigd om de opkomende gevoelens en gedachten verbaal en non-verbaal in te brengen en ermee te spelen, om ze vervolgens weer los te laten zodat ze kunnen transformeren tot iets nieuws.

De dramatherapeut stelt zich hierbij op als een actieve en betrokken medespeler. De belangrijkste taak is om bij jou aan te sluiten en een speelvlak te creëren, hoe klein ook. Vervolgens probeert de dramatherapeut het speelvlak langzaam maar zeker uit te bouwen. Zo ontstaat er vrije(re) expressie en worden ook andere, misschien moeilijker, thema’s speelbaar. Je ervaart steeds meer vrijheid en ruimte in de onvoorspelbare spelontmoetingen en steeds minder blokkerende impasses.

Het Speelvlak biedt DvT zowel individueel als in een groep aan.

Spontaniteit

SPONTANITEIT
is in vrijheid
reageren
zoals je in
het moment
bent.