publicaties en presentaties

Willemsen, M. (2023). De macht van verbeeldingskracht. Hoe de verbeelding in het speelvlak onze vroegere, huidige en toekomstige realiteit kan dimensionaliseren en het ons betekenis en hoop kan geven. Workshop op lustrum van studenten studievereniging Muze, Amersfoort.

Willemsen, M. (2023). The method Developmental Transformations. Presentatie op internationale studiedag, Université de Paris, Institute de Psychologie, Parijs, Frankrijk.

Willemsen, M. (2022). Ending the era of the solitary lecturer. Moving towards a new communal narrative in Dutch Arts Therapies education enhancing student’s research ability. Presentatie op ‘Memory. Shaping Connections in the Arts Therapies’ 16th European Arts Therapies Conference, ECArTE, Vilnius, Litouwen.

Willemsen, M. (2022). Last breath. Dramatic dying as a playful door to differentiation and desensitization in (sensory-focused) Trauma Centered Developmental Transformations. Workshop op 5de internationale conferentie  ‘Space for Art Therapies Breath’, The Czech Art Therapy Association, The Association of Czech Dramatherapy, The Music Therapy Association of the Czech Republic en The Czech Dance and Movement Therapy Association, Praag, Tjechië.

Willemsen, M., Dočkal, V. (2022). Speaking silence. Shaken and stirred by stillness in the playspace. Workshop op de 5de Europese DvT Conferentie, DvT-België, Antwerpen, België.

Willemsen, M. (2022). Weaving loss into life. Applying Developmental Transformations for contemporary tailored and integrated grief treatment. Workshop voor The Latvian Drama Therapy Association, Riga, Letland.

Willemsen, M. (2022). On the edge of the playspace. Trauma Centred Developmental Transformations for survivors of territorial aggression. Presentatie op conferentie ‘Health and Personality Development: an Interdisciplinary Approach. 8th International Scientific-Practical Conference’, Rīga Stradiņš University (RSU), Faculty of Public Health and Social Welfare, Riga, Letland.

Willemsen, M., Abeling-Boselie, D. (2021). MOOV-on. Workshop op het Symposium ‘Onderzoek naar vaktherapie: De oogst van het laatste decennium’, Lectoraat Vaktherapie Hogeschool Zuyd en KenVaK, Heerlen.

Willemsen, M., Beetz, S. (2021). Ruimte om te spelen. Van (innerlijke) gestolde monologen naar bewegelijke dialogen. Workshop op de landelijke 1nP dag ‘Van binnen naar buiten’, 1nP, Leiden.

Willemsen, M. (2021). Playing with the anticipation of harm in the continuing suspense of the unfolding unknown or the omnipresence of Godot. Workshop op online-conferentie Waiting for Godot, European Federation of Dramatherapy, Praag, Tsjechië.

Sajnani, N., Butler, J., Willemsen, M. (2021). What-the-hell-are-we-doing? A confuZ-ing overview of the benefits of Developmental Transformations (DvT). Workshop op de eerste virtuele DvT conferentie ‘Con’fuZing’, DvT Israel, Israel.

Wells, B., Willemsen, M., Zehavi, G., (2021). Digital Docking. Workshop op de eerste virtuele DvT conferentie ‘Con’fuZing’, DvT Israel, Israel.

Ponstein, A., Schweizer, C., Willemsen, M., Hooren, S. van (2021). KenVaK in beeld & beeld van KenVaK. Tijdschrift voor vaktherapie, 17:1, 20-26.

Willemsen, M. (2020). Reclaiming the body and restoring a bodily self in drama therapy: A case study of sensory-focused Trauma-Centred Developmental Transformations for survivors of father-daughter incest. Drama Therapy Review, 6:2, 203-219.

Pénzes, I., Willemsen, M. (2020). MOOV-On: Openstellen en verduurzamen van state of the art onderwijs onderzoekend vermogen in het vaktherapeutisch onderwijs. Tijdschrift voor vaktherapie, 16:1, 12-13.

Wagenaar, M., Willemsen, M. (2020). Individuele dramatherapie Developmental Transformations voor volwassenen met autonomieproblematiek, om hun zelfsturend vermogen te ontwikkelen of te vergroten, Product Basis. FVB/CPMO.

Willemsen, M. (2019). Verlies verweven in het leven. Rouw kent geen eindpunt. Presentatie op congres ‘Dramatherapie: In the picture’, NVDT, Utrecht.

Willemsen, M., Boorsma E. (2019). Express stress op school. Workshop op congres ‘Dag voor de leerlingondersteuning. Wie breng jij in beweging?’, NVSNVL, Utrecht.

Boorsma, E. (2019). A touch upon development. Keynote op de 4e  internationale conferentie ‘The Space for Art Therapies Respect and Touch’, The Czech Art Therapy Association, The Association of Czech Dramatherapy, The Music Therapy Association of the Czech Republic en The Czech Dance and Movement Therapy Association, Praag, Tsjechië.

Willemsen, M. (2019). Express Stress. Workshop op congres ‘Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp’, NHL Stenden Hogeschool en Accare Child Study Center, Leeuwarden.

Minnaard, D., Willemsen, M. (2018). Verstrikt in verwaarloosd verlies. Door middel van dramatherapie of beeldende therapie gestagneerde rouw signaleren en op gang brengen. Workshop op congres ‘Vaktherapie werkt. Hoe dan?’, FVB, Ede.

Willemsen, M. (2018). Failure to arrive. Traces of absent spaces. Keynote op Europese DvT conferentie ‘Into the deep forest’, DADA Extraart, Praag, Tsjechië.

Boorsma, E., De Jong van Lier, D. (2018). EXPRESS your zzztrezzzzz. Workshop op Europese DvT Conferentie ‘Into the deep forest’, DADA Extraart, Praag, Tsjechië.

Butler, J., Dočkal, V., Hurd, K., Steiner, N., Willemsen, M., Zehavi, G. (2018). Foreign Forests. Workshop op Europese DvT Conferentie ‘Into the deep forest’, DADA Extraart, Praag, Tsjechië.

Willemsen, M. (2018). Cycling across the boundaries of grief. Applying Developmental Transformations for contemporary tailored and integrated grief treatment. Presentatie op conferentie ‘Borders in Action’, European Federation of Dramatherapy, Nürtingen, Duitsland.

Willemsen, M. (2018). Verstrikt in verwaarloosd verlies. Geïntegreerd behandelen van verlieservaringen met Developmental Transformations en varielation. In G. Claes, J. Maes, H. Modderman (Reds.), Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie. Leuven / Den Haag: ACCO.

Willemsen, M. (2018). Developmental Transformations en de spelinterventie varielation. Workshop op symposium ‘Ruimte voor verlies en rouw in therapie’, ACCO, Antwerpen-Berchem, België.

Willemsen, M. (2018). Finding, building and expanding the playspace. Presentatie tijdens de DvT-training, Beijing Apollo Education and Consulting, Beijing, China.

Willemsen, M., & Boorsma, E. (2017). De lege ruimte. Spelen met wat er is door middel van Developmental Transformations. Tijdschrift Spelenderwijs, 2, 24-27.

Welten, J., Johnson, D., Willemsen, M., & Dočkal, V. (2017). Drama Therapy in a World Going to Hell. Workshop op het congres Traditions in Transition, new articulations in the arts therapies van Ecarte, Krakau, Polen.

Willemsen, M., (2017). Stuck in Self-perception and the art of being-at-variance. Presentatie tijdens de International School for DvT, New Haven, Verenigde Staten van Amerika.

Willemsen, M., & Boorsma, E. (2017). De lege ruimte. Spelen met wat er is door middel van Developmental Transformations. Workshop op ALV van de NVVS, Nijkerk.

Willemsen, M. (2017). Express drama. Over de meerwaarde van een eigenwijze dramatherapeutische interventie op school. Workshop op conferentie ‘Krachten gebundeld! Kennisontwikkeling vaktherapieën – coöperatief een brug slaan tussen onderzoek en praktijk’, KenVak, Ede.

Boorsma, E. (2017). Developmental Transformations (DvT). Towards embodied encounters. Workshop op studiedag NVDT ‘Het vak in beweging’, Utrecht.

Willemsen, M. (2017). Behind the Drama. Trauma centred DvT as treatment for chronically traumatized and dissociative children. Workshop bij het DvT Training Institute Israel, Tel Aviv, Israël.

Willemsen, M., & V. Dockal (2017). Stuck in Self-perception. The unbearable lightness of being-at-variance. Workshop op conferentie ‘Setting the stage’, European Federation of Dramatherapy, Gent, België.

Willemsen, M., & E. van den Broek (2017). Imagine facing the wounded animal within. Key interventions for unlocking the cage of repetition. Workshop op conferentie ‘Setting the stage’, European Federation of Dramatherapy, Gent, België.

Willemsen, M. (2017). Backstage of Behaviour. Understanding complex trauma. Presentatie bij Department of Creative Arts Therapies Concordia University, Montreal, Canada.

Willemsen, M., & Boorsma, E. (2016). Vaktherapie in de wijk. Express op school. Workshop op congres ‘Doen, ervaren, effect: Feestlijk verbonden’, FVB, Zwolle.

Willemsen, M. (2016). Entering and establishing an ethical space. Presentatie tijdens de International School for DvT, New Haven, Verenigde Staten van Amerika.

Willemsen, M. (2016). Prisoners of neglected pasts. And the art of playing in the present moment. Keynote op de internationale conferentie ‘The Space for Art Therapies III’, The Czech Art Therapy Association, The Association of Czech Dramatherapy, The Music Therapy Association of the Czech Republic en The Czech Dance and Movement Therapy Association, Praag, Tsjechië.

Butler, J., & Willemsen, M. (2016). Old puppets, new strings – the cutting-edge of the present moment. Workshop op conferentie ‘Going Down & Coming up’, DvT UK, Bristol, Engeland.

Mayor, C., & Boorsma, E. (2016). Putting the body into embodiment. Workshop op conferentie ‘Going down and coming up’, DvT Groot Brittanië, Bristol.

Willemsen, M. (2016). Turning the spotlight backstage. Trauma centered DvT as treatment for chronically traumatised and dissociative children. Presentatie en workshop op conferentie ‘Opening the Curtains, Dramatherapy in Europe’, European Federation of Dramatherapy, Boekarest, Roemenië.

Boorsma, E. (2015). ASS spelen met contact. Workshop bij congres NVDT ‘To be or not to be’, Utrecht.

Willemsen, M. (2015). States of personal equilibrium. Presentatie tijdens de DvT-training, Beijing Apollo Education and Consulting, Beijing, China.

Boorsma, E. (2015). In contact raken. Tijdschrift voor vaktherapie, 2, 38-40.

Willemsen, M. (2014). In dramatherapie spelen met het onspeelbare: developmental transformations voor het behandelen van chronisch getraumatiseerde kinderen, Tijdschrift voor vaktherapie, 4, 10-17.

Butler, J., & Willemsen M. (2014). The Titanic and the Art of Going Down. Workshop op conferentie ‘Below sea level’, DvT-Nederland, Maastricht.

Willemsen, M. (2014). Spelen met het onspeelbare: Developmental Transformations en trauma (DvT). Workshop op congres ‘Who borrows from whom’, FVB en VvMP, Amersfoort.

Meester, W., & Willemsen, M. (2014). Echt doen alsof. Psychodrama in de praktijk. Workshop op congres ‘Who borrows from whom’, FVB en VvMP, Amersfoort.

Wagenaar, M., & Willemsen, M. (2012). Speelruimte; ontmoetingen in en met Developmental Transformations. Workshop studiedag ‘Drama in actie’, NVDT, Wolfheze.

Dijkhuizen, G., & Willemsen M. (2012). Zie ik je straks op facebook? De virtuele grenzen van groepstherapie. Workshop op congres ‘De groep Binnenstebuiten’, NVGP, Breukelen.

Dijkhuizen, G. & Willemsen, M. (2011). Wegklikken of aannemen? Over de invloed van sociale media in (drama-) groepstherapie voor adolescenten: bedreigingen en kansen. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, 6 (4), pp. 17-16.

Willemsen, M. (2008). Het Duel, In: H. Smeijsters (red.). De kunsten van het leven. Voorbeelden uit de creatieve therapie. Diemen: Veen Magazines.