het speelvlak voor professionals

Het ensceneren van praktijksituaties
om persoonlijke en/of team belemmeringen aan te pakken.

(leer-)supervisie

Als professional leren
je effectiever te verhouden tot anderen
binnen jouw werkomgeving.

leertherapie

Werken aan je blinde vlekken
en je professionele mogelijkheden verruimen.

toegepast theater

Het Speelvlak heeft een liefde voor theater en creëert in overleg speelse interactieve ruimtes daar waar jij met anderen samenkomt, leert en/of werkt, bijvoorbeeld tijdens een teamvergadering, cursus of congres. Heikele onderwerpen worden op een laagdrempelige manier aangekaart, waardoor meer inzicht ontstaat in ingewikkelde (groeps-)processen en belangrijke thema’s kunnen worden uitgediept.

Toegepast theater maakt verschillende perspectieven op een situatie, proces of relatie zichtbaar waardoor het contact met of tussen jou, nabije anderen en de wereld daaromheen verrassende betekenissen krijgt. Het Speelvlak bedient zich daarvoor van een poëtische beeldentaal; soms rauw en direct, soms gepolijst en zijdelings. Toegepast theater kan de start zijn van een veranderingsproces. Aansluitende training of begeleiding maakt het mogelijk om dat wat opgeroepen is daadwerkelijk in houding en handelen om te zetten.

Ruimte

RUIMTE
is open staan
voor
dat wat
onderdrukt
is.