leertherapie

Werken aan je blinde vlekken
en je professionele mogelijkheden verruimen.

toegepast theater

Heikele onderwerpen laagdrempelig aankaarten,
waardoor inzicht in de onderliggende processen ontstaat.

het speelvlak voor professionals

Het ensceneren van praktijksituaties
om persoonlijke of teambelemmeringen aan te pakken.

(leer-)supervisie

Supervisie houdt in dat je onder begeleiding reflecteert op je werkervaringen met als doel effectiever te opereren in de ontmoeting met cliënten en/of collega’s. Het gaat daarbij om de wisselwerking tussen denken, voelen en doen.

Bepaalde overtuigingen en patronen kunnen je als mens en als professional belemmeren. De ontmoeting met de ander(en) is dan een spiegel; het reflecteert de mate waarin je als professional ‘present’ bent. Supervisie in Het Speelvlak is ervaringsgericht. Dat betekent dat interacties tussen elkaar in het hier en nu mogelijkheden bieden om over het toen en daar te leren.

De stijl van Het Speelvlak kenmerkt zich door een betrokken manier van communiceren waarbij aandachtige empathie en persoonlijk confronteren hand in hand gaan. In Het Speelvlak worden situaties op verschillende manieren verbaal en non-verbaal in scene gezet en vervolgens geëxploreerd. Door het integreren van het verbale en het non-verbale wordt de professional ‘meertalig’ en kan deze beter ‘verstaan’ en hanteren wat er in het moment bij de ander(en) en zichzelf gebeurt.

Bekend is dat supervisie je persoonlijke tevredenheid met het werk vergroot en dat het leidt tot een groter zelfinzicht en een toename van je persoonlijke effectiviteit. Bovendien gaat supervisie (werk gerelateerde) angst en stress tegen. Het Speelvlak biedt supervisie individueel en in een groep aan.

Voor professionals die zich aan het scholen zijn tot supervisor verzorgt Het Speelvlak leersupervisie.

Het Speelvlak werkt enkel met LVSC geregistreerde (leer-)supervisoren.

Contact

CONTACT
is in verbinding
met anderen
dicht bij
jezelf
blijven.