toegepast theater

Heikele onderwerpen laagdrempelig aankaarten,
waardoor inzicht in de onderliggende processen ontstaat.

het speelvlak voor professionals

Het ensceneren van praktijksituaties
om persoonlijke en/of team belemmeringen aan te pakken.

(leer-)supervisie

Als proffesional leren
je effectiever te verhouden tot anderen
binnen jouw werkomgeving

leertherapie

Leertherapie moedigt je aan om je eigen manier van werken verder te ontwikkelen en te vertrouwen op je kennis en kunde.

Door het ervaringsgerichte ondervind je aan den lijve de werking van dramatherapie: je doet ervaring op in de positie van de cliënt, waarbij de leertherapeut als rolmodel fungeert. Hierdoor krijg je meer zicht op verschijnselen van overdracht en tegenoverdracht. Ook train je je vermogen tot reflectie en introspectie, werk je aan je blinde vlekken en verruim je jouw professionele mogelijkheden.