aanmelden kinderen

Nadat je kind bij Het Speelvlak doormiddel van het contactformulier is aangemeld volgt een uitnodiging voor een kennismaking en intake. Ook krijg je een vragenlijst toegestuurd met het verzoek om die voor het gesprek in te vullen en terug te sturen. In het gesprek staan we stil bij de ontwikkeling van het kind, invloedrijke gebeurtenissen, eventueel eerdere hulpverlening en natuurlijk de reden van de aanmelding. Ook bespreken we de mogelijkheden van Het Speelvlak om vervolgens, indien dat passend is, samen de doelen en het daarbij passende therapieaanbod te bepalen.

Soms is niet of onvoldoende duidelijk waarom een kind vastloopt of dreigt vast te lopen. Of is er onzekerheid of dramatherapie zal aansluiten. In dat geval kan gekozen worden voor observatie. Het kind komt dan twee keer voor een observatiesessie dramatherapie. Daarna vindt een adviesgesprek plaats. We bespreken of Het Speelvlak die steun kan bieden die nodig is.

Als dat het zo is, wordt een behandelplan (overeengekomen doelen en therapieaanbod) opgesteld. Naast de individuele of groeps-dramatherapie sessies vinden er oudergesprekken of ouderbijeenkomsten plaats. In deze gesprekken of bijeenkomsten bespreken we de ontwikkeling van het kind en dat waar je als ouder of verzorger eventueel tegen aanloopt in de begeleiding van het kind.

Soms is het wenselijk om school bij de behandeling betrekken, zodat de leerkracht, docent, mentor of interne begeleider op de hoogte is van de ontwikkeling van het kind. We bespreken dan op welke wijze de school het proces kan ondersteunen. Aan het einde van de behandeling volgt een eindgesprek waarin wordt geëvalueerd. Vaak is het kind bij dit gesprek aanwezig.

Het speelvlak onderscheidt zich door een onderbouwde ervaringsgerichte benadering. Daardoor kunnen op een geïntegreerde en effectieve wijze veel (hulp-) vragen worden aangepakt. Echter soms vraagt de reden van aanmelding om een intensiever of uitgebreider aanbod dan Het Speelvlak kan bieden. Het Speelvlak zal dan samen zoeken wat wèl zou kunnen passen. Zo kan besloten worden om samen met andere voor Het Speelvlak vertrouwde professionals een tijdelijk (zorg-)netwerk te creëren. Of indien nodig, contact worden gezocht met een meer specialistische (zorg-) aanbieder.

Wanneer je onderstaand formulier invult en verzendt, nemen wij vlot contact met je op. De ingevulde contactgegevens worden enkel daarvoor gebruikt.

Spontaniteit

SPONTANITEIT
is in vrijheid
reageren
zoals je in
het moment
bent.